Rejestracja: 600 761 135

Wypełnienie tymczasowe

Stosujemy je w przypadku głębokiej próchnicy celem zmineralizowania dna ubytku próchnicowego. Materiały te uwalniają jony fluoru (F-) i wapnia (Ca2+) co umożliwia odwrócenia procesu próchnicowego z dna ubytku sąsiadującego z miazgą zęba w celu wyeliminowania stanu zapalnego miazgi.