Rejestracja: 600 761 135

Proteza akrylowa

To proteza osiadająca. Oznacza to, że siły żucia przenoszone są przez śluzówkę wyrostka zębodołowego, na której leży proteza. Jej utrzymanie i funkcjonowanie w dużej mierze zależy od warunków anatomicznych jamy ustnej (wysokości wyrostka zębodołowego- stopnia zaniku, wielkości guzków szczęki, wysokości przyczepu śluzówki). Proteza akrylowa może być całkowita (u pacjentów nie posiadających własnych zębów) lub proteza częściowa (u pacjentów z zachowanymi częściowo zębami własnymi). Największą wadą protez akrylowej częściowej są klamry na zębach własnych pacjenta, które mogą powodować ich rozchwianie, nierównomierny zanik wyrostka zębowego. Dlatego proteza akrylowa częściowa powinna być traktowana jako tymczasowe uzupełnienie protetyczne. Całkowite protezy akrylowe można wzmacniać siatkami stalowymi lub złotymi.