Rejestracja: 600 761 135

Korona tymczasowa

Wykonywana jest w celu zabezpieczenia własnego zęba w trakcie leczenia protetycznego oraz w celu utrzymania efektu estetycznego. Powstaje w laboratorium lub bezpośrednio w gabinecie stomatologicznym.

Korona protetyczna porcelanowa

Odbudowuje zęba na oszlifowanym zębie, wkładzie korzeniowo-koronowym lub implancie. Wykonywana jest w celu odbudowy zniszczonego zęba, dobierając kolor indywidualnie w laboratorium protetycznym z porcelany nadpalanej na metal lub cyrkon.

Mosty porcelanowe

Pozwala na odbudowę utraconego zęba lub zębów. W tym celu wykorzystujemy zęby sąsiadujące z brakiem zębowym. Szlifujemy (zmniejszamy) zęby filarowe czyli te na których będzie osadzony system połączonych ze sobą koron. Po wykonaniu przez laboratorium protetyczne mostu, osadzamy na stałe na zębach...

Wkłady korzeniowo-koronne

Wkład to stałe uzupełnienie protetyczne, osadzone na kanale korzenia. Na wkładzie osadza się koronę protetyczną zniszczonego próchnicą lub złamanego zęba. Wkład może być pojedynczy (gdy wykorzystywany jest jeden kanał zęba) lub złożony (jeżeli wykorzystywany są dwa lub trzy kanały zęba...

Proteza szkieletowa

Z protez ruchomych najwygodniejsza dla pacjenta jest proteza szkieletowa lub acetalowa. Są to tak zwane protezy ozębnowe to znaczy, że siły żucia przenoszone są przez zęby własne pacjenta. Warunkiem wykonania tego rodzaju protezy jest posiadanie choć części własnych zębów pacjenta, na których będzie pracować proteza. Nie wykazują one ruchomości podczas mówienia czy żucia. Pacjenci z tego rodzaju protezami funkcjonują bardzo dobrze, chwaląc je sobie. Przyzwyczajają się do nich bardzo...