Rejestracja: 600 761 135

Nowoczesne leczenie kanałowe

Lecznie kanałowe, przeprowadzane jest w zębie,w którym doszło do zapalenia miazgi. Stan zapalny miazgi może objawiać się nagłym, silnym bólem lub przebiegać bezobjawów przez kilka miesięcy a nawet lat. Lesznie kanałowe polega na dokładnym usunięciu zapalnej miazgi z komory zęba i kanałów korzeniowych na podstawie pomiaru długości kanałów, chemicznym i mechanicznym poszerzeniu kanałów, dezynfekcji i szczelnym ich wypełnieniu. Leczenie kanałów można wykonać na jednej wizycie, a w przypadku zapaleń powikłanych zapaleniem tkanek około wierzchołkowych co widoczne jest na zdjęciu rentgenowskim (lub radjowizjografii) konieczna jest większa liczba wizyt. Aby leczenie wykonane było prawidłowo, konieczny jest pomiar długości kanałów specjalnym przyrządem (Raypax) oraz kontrola radiologiczna (prześwietlenie) wypełniamy kanałów. Plombę, czyli ostateczne wypełnienie odbudowę korony wykonujemy po przeleczeniu kanałów w celu najefektywniejszego leczenia wskazane jest wzmocnienie zęba wkładem (lub systemem wkładów) koronowo-korzeniowym, a następnie odbudowa części naddziąsłowej koroną protetyczną. Takie zabiegi pozwolą odtworzyć funkcję zęba i zapewnią najlepszą estetyką.       W  PRIMA-DENT leczenie endodontyczne przeprowadza się w powiększeniu dzięki zastosowaniu mikroskopu. Jego celem jest odpowiednie oświetlenie oraz powiększenie 3-30 razy pola zabiegowego. Duże powiększenie niezbędne jest do bardziej precyzyjnych zabiegów, takich jak poszukiwanie ujść kanałowych przy zobliterowanych jamach zębów czy usuwanie załamanych narzędzi lub zamykanie perforacji. Przydatność mikroskopu endodontycznego w konwencjonalnym leczeniu kanałowym wykrycie pęknięć w obrębie korony i w dnie komory odnalezienie ujść kanałowych opracowanie kanałów zobliterowanych usuwanie materiałów podczas powtórnego leczenia ocena opracowanej jamy zęba wykrywanie i zabezpieczenie perforacji wykrywanie i leczenie resorpcji usuwanie złamanych narzędzi   Opracowanie kanału wykonywane jest już rutynowo dzięki systemom maszynowym. Kanały wypełniane są rozgrzanym materiałem gutaperkowym. Uplastycznienie materiału wypełniającego możliwe jest dzięki systemom w który wyposażony jest gabinet. Wyżej wspomniane urządzenia nie...

Wypełnienie chemoutwardzalne

Najnowocześniejsze materiały chemoutwardzalne to tak zwane glsjonomery. Stosujemy je do wypełnień ubytku gdy jest bardzo trudno utrzymać suchość, celem remineralizacji oraz tam gdzie pH jamy ustnej (higiena) nie pozwala na zastosowanie wypełnień...

Wypełnienie Światłoutwardzalne (Plomba)

Ubytki w próchnicowe po oczyszczeniu i nadaniu im odpowiedniego kształtu wypełnia się na przykład materiałem światłoutwardzalnym. W przypadku głębokich ubytków, stosuje się leczniczym podkładem, którego zadaniem jest zmineralizowanie dna ubytku. Ubytek odbudowuje się materiałem światłoutwardzalnym (o strukturze nanocząstek) warstwowo uzyskując w ten sposób wysoką estetykę i wytrzymałość...

Wypełnienie tymczasowe

Stosujemy je w przypadku głębokiej próchnicy celem zmineralizowania dna ubytku próchnicowego. Materiały te uwalniają jony fluoru (F-) i wapnia (Ca2+) co umożliwia odwrócenia procesu próchnicowego z dna ubytku sąsiadującego z miazgą zęba w celu wyeliminowania stanu zapalnego...